Masz pytania?
Dowiedz się więcej o ofercie:

DANE KONTAKTOWE

SIEDZIBA REDNET 24

Flanders Business Park B
ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa

KONTAKT DLA DEWELOPERÓW
tel.: (+48) 508 201 214
e-mail: katarzyna.tworska@rednetproperty.com

ODDZIAŁ SZCZECIN
Małgorzata Nagórska
tel.: (+48) 510 166 093
e-mail: malgorzata.nagorska@rednetproperty.com

RYNEK WTÓRNY

tel.: (+48) 510 085 322
e-mail: info@rednet24.com

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Słomiana 14/U2
30-316 Kraków
tel.: (+48) 505 503 216
e-mail: jacek.matuszko@rednetproperty.com

NIP:

632-19-21-474

REGON:

240516433

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

325.000 PLN

KRS:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, nr 0000275179

PREZES ZARZĄDU:

Robert Chojnacki