REDNET24

redNet24 sprzedaż

SPRZEDAŻ

W I Ę C E J »
redNet24 marketing

MARKETING

Specjaliści ds. marketingu zajmują się opracowaniem strategii z podkreśleniem mocnych stron projektu deweloperskiego.

W I Ę C E J »
Przesuń w dół

REDNET24 W LICZBACH:

P O N A D

50

Sprzedanych projektów deweloperskich

P O N A D

700

Sprzedanych mieszkań
w 2017 roku

P O N A D

380

tysięcy
sprzedanych M²

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z REDNET24

Brak konieczności zatrudnienia persolenu

Brak konieczności zatrudnienia własnego personelu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

Badanie kanałów dotarcia do klienta

Badanie kanałów dotarcia do klienta i bieżąca weryfikacja działań marketingowych.

Odpowiedzialność jednej firmy

Odpowiedzialność jednej firmy za doradztwo, działania sprzedażowe oraz marketingowe.

Możliwość skorzystania z bazy danych spółek

Możliwość skorzystania z bazy danych spółek redNet (tabelaofert.pl, luksusowe mieszkania).

Spotkania i raporty

Spotkania i raporty prezentujące zrealizowane działania marketingowe, wyniki sprzedaży oraz planowane działania.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu poprzez brak konieczności wyjazdów w celu podpisywania dokumentów, aktów notarialnych.

Szybka reakcja na zmiany

Szybka reakcja na zmieniającą się
sytuację rynkową.

Wynagrodzenie od wyników

Wynagrodzenie uzależnione
od wyników współpracy.

Ciagłość sprzedaży

Ciągłość sprzedaży (niezależnie
od zwolnień lekarskich, urlopów).